top of page
Home: Welcome

תוכניות נלנדה ללימוד ותרגול במסורת הבודהיסטית

"נלנדה" מציעה תוכניות לימודים מקיפות ומעמיקות בתיאוריה ובפרקטיקה הבודהיסטית.

ימי לימוד ותרגול ארוכים, המאפשרים התמסרות וחוויה אישית של החומר הנלמד. 

התכנית משלבת לימוד עיוני, קריאה בטקסטים מקוריים, דגש רב על זמן תרגול וליווי אישי, הכל בקבוצה איכותית של מתרגלות/ים ותיקות/ים ומסורות/ים לדרך.

נלנדה מציעה כרגע שתי תוכניות: תוכנית יסודות ותוכנית העמקה. תוכנית יסודות כוללת עשרים מפגשים של חמש שעות בכל פעם + ריטריט של ארבעה ימים, ותוכנית העמקה שכוללת עשרים מפגשים של שמונה שעות + ריטריט של ארבעה ימים.

למסיימי תוכנית העמקה תוצע שנת לימודים נוספת להמשך העמקה והרחבת ההכרות עם המסורות הבודהיסטיות. 

מורי התכנית משלבים בחייהם את הלימוד התיאורטי, עם תרגול מעמיק על הכרית ומחוץ לה, יחד עם היכרות נרחבת עם מסורות בודהיסטיות שונות: ד"ר קרן ארבל, ד"ר אסף סטי אל-בר וד"ר בעז עמיחי.

Home: Who We Are

ב- 23.9 בשעה 20:30 נקיים ערב חשיפה והצגה של התכנית

bottom of page