top of page

מה מייחד את המרחב של נלנדה ביחס לתוכניות/קורסים אחרים שנלמדים מלמדות.ים במקומות אחרים?

זו שאלה חשובה מאוד ויש לה כמה תשובות.

השאלה נוגעת גם בהתכוונות של הקמת "נלנדה" כדרך להעמקת התרגול לחופש:

הדבר החשוב ביותר בעיננו הוא הזדמנות לשקע את עצמנו בתרגול הדהרמה, על אופניו השונים, למשך פרק זמן משמעותי מדי שבוע. הדרך הבודהיסטית איננה עוד מיומנות שניתן לרכוש במסגרת של שעתיים מפגש שבועיות. גם יציאה לריטריטים אחת לתקופה, מבלי לשמור על רצף של תרגול ולימוד ביניהם לא מספיקה להפנמת הדרך. בעבר מתרגלות ומתרגלים היו יוצאים לתקופות התבודדות ארוכות. מרחב המבוסס על יום שלם של עצירה, התבוננות ולימוד ומדיטציה, לאורך השנים, הוא התחליף הכי קרוב לכך שהצלחנו לייצר עבור מתרגלות.ים הדרך הבודהיסטית במערב.​

בניית קהילה מתרגלת תומכת (סנגהה). הדרך הבודהיסטית הינה דרך אישית מאד, שמתרחשת בתודעה של כל אחת ואחד מאיתנו. ועדיין לסנגהה, הקהילה המתרגלת, יש חשיבות מכרעת בתמיכה, בצמיחה ובהעמקה שלנו כמתרגלות. בנלנדה אנחנו משקיעות.ים תשומת לב מיוחדת לבניית הקשרים התומכים בתוך הקהילה, ומאמינות.ים כי יש למתרגלות.ים מה לתת אחת לשניה ואחד לשני - לא פחות ממה שיש לנו המורים לתת. פרקי זמן של דיונים בקבוצות קטנות וגדולות יותר, לימוד עצמי, שיחות, שיתוף, תרגולים משותפים ואף זמנים שבהם המתרגלות.ים עצמןם הם שמלמדות.ים – כל אלה יוצרים סנגהה מגוונת, חמה, רצינית ואוהבת. אנו מאמינות.ים כי יצירת המרחב שבו הדהרמה שוכנת והסנגהה נוכחת, הם שתומכים בתרגול וביישום של הדהרמה בחיים.​

הלימוד כחלק בלתי נפרד מהתרגול. אנו מאמינים כי התרגול מעמיק מתוך לימוד רחב אופקים. באותה מידה, אנו מאמינות כי אין טעם בלימוד בלבד, אם הוא אינו מלווה בתרגול הלכה למעשה ואימון התודעה בהתבוננות מדיטטיבית. כך הלימוד יכול להפוך לתבוּנה (ולא רק לידע), שממנה יכולה לנבוע חוכמה משחררת.  הלימוד במפגשים  בנלנדה מטרתו היא תמיכה בתרגול - הן בתרגול ביומיום והן בתרגול הפורמלי. זה אינו לימוד לשם ידע או השכלה. להבנתנו מרבית הטקסטים הבודהיסטיים הם למעשה הנחיות לתרגול, וכך אנו בוחרים.ות לקרוא אותם, וללמד אותם. עבורנו, מנחי התכנית, הלימוד הינו חלק בלתי נפרד מדרכנו לשחרור. העיון בטקסטים, חידוד ההקשבה לקול המיוחד העולה מהם והתאמת התרגול המדיטטיבי למסרים העולים מהטקסט הן דרכים משמעותיות לתרגל, להפנים ולהרפות מהסבל ומהסיבות לסבל. לכן בנלנדה בחרנו בקפידה, מתוך ניסיוננו האישי והמסורות בהן למדנו, לימוד שיש בו כדי לטפח את האיכויות המיטיבות בתוכנו, להעמיק את החוכמה המשחררת ולתמוך בחיים של טוב-לב, נדיבות חוכמה וערות. המטרה של הלימוד הוא התעוררות הלב והתודעה.

"דהרמה אחת". לכל אחת.ד ממורי.ות נלנדה יש מקורות השראה בודהיסטיים מגוונים. נלנדה אינה שייכת לזרם אחד, אלא מביאה מגוון תרגולי עשיר, מתוך התפיסה ההוליסטית, שרואה את המסורות הבודהיסטיות השונות מכוונות כולן אל עשיית הטוב והגשמת החופש מדוקהה - בעבורנו ובעבור כל מי שחי.ה בעולם. המשפט מהדהמפאדה 183 מנסח זאת בבהירות ובתמציתיות: "להימנע מלעשות רע, לעשות טוב ולטהר את התודעה – זו תורתם של הערים (הבודהות)."

bottom of page