top of page
החזון
shutterstock_764607094.jpg

נלנדה היה שמה של אחת האוניברסיטאות המנזריות הגדולות של הבודהיזם בצפון הודו. שרידיה ממוקמים עד היום בקרבת הכפר בודגאיה - המקום בו הגיע הבודהה לחוויית ההתעוררות שלו. 
בנלנדה למדו אלפי נזירים, מזרמי הבודהיזם השונים של אותה עת. הם העמיקו בלימוד התיאורטי, הרבו לדון (to debate) בנושאים הנלמדים, הכירו את כל הטקסטים החשובים של המסורות השונות, ופגשו מורים ותלמידים מזרמים שונים ומגוונים. במקביל עסקו הנזירים גם בתרגול מדיטציה ובהגשמת הדרך.
אופן הלימוד בנלנדה היה אינטגרלי וכלל לימוד, הרהור מעמיק בלימוד והתבוננות מדיטטיבית לאור הלימוד. לימוד ותרגול היו שזורים זה בזה באופן שהעמיק את ההבנה והחוכמה המשחררת.

נלנדה הישראלית שואף לחבר כך את שני אפיקי הלימוד האלו, התרגולי והעיוני, באופן הרמוני, ולהנגישם עבור קהל המתרגלות.ים הישראליות.ים שבחרו ללכת בדרך הבודהיסטית. אנו מאמינים כי התרגול מעמיק מתוך לימוד עיוני רחב אופקים. באותה מידה, אנו מאמינות כי אין טעם בלימוד העיוני בלבד, אם הוא אינו מלווה בתרגול הלכה למעשה ואימון התודעה בהתבוננות מדיטטיבית. כך הלימוד יכול להפוך לתבוּנה (ולא רק לידע), שממנה יכולה לנבוע חוכמה משחררת. להבנתנו מרבית הטקסטים הבודהיסטיים הם למעשה הנחיות לתרגול, וכך אנו בוחרים.ות לקרוא אותם, וללמד אותם. ‎‎

bottom of page