top of page

תכנית העמקה ללימוד ולתרגול במסורת הבודהיסטית

  פתיחת מחזור ב' של תוכנית העמקה של נלנדה תהיה בסוף אוקטובר 2022

אודות התכנית הרב שנתית של נלנדה

 

התכנית מיועדת לתלמידות/ים בעלי ניסיון בתרגול המדיטציה הבודהיסטית, ובעלי היכרות בסיסית במושגים הבודהיסטיים, השואפים להרחיב את הכרותם עם התיאוריה והפרקטיקה של הבודהיזם ולהעמיק את תרגול הדרך. 
התכנית מבוססת על ימי לימוד ארוכים, בני שמונה שעות, שנועדו לאפשר לנו להתפנות ממירוץ היומיום, להשקיט את התודעה, לתרגל ממקום יותר פנוי, נינוח ועירני. אנו מאמינים כי האפשרות לפנות יום שלם ללימוד ותרגול הינה מתנה יקרת ערך עבור כל מתרגל/ת. 

שילוב של לימוד עיוני ותרגול מעשי -  כל יום לימודים בנוי משיעורים עיוניים, ופרקי תרגול הקשורים באופן ישיר לנושאים העיוניים שנלמדו. פרקי הלימוד העיוני הם בני כשעה לכל היותר, והדגש מושם על לימוד שניתן ליישם אותו באופן מיידי בתרגול.

לימוד ממסורות ונקודות מבט שונות - כמו באוניברסיטת נלנדה המקורית, אנו מאמינים כי יש חשיבות גדולה ללמוד זוויות ראייה שונות, מתוך מסורות בודהיסטיות שונות, שיעורים של מורים/ות שונות/ים, וקריאה בטקסטים מתקופות שונות. הראייה הרחבה מאפשרת לנו להעמיק את הבנתנו, להרגיש נוח בזרמי הבודהיזם השונים, ולהתמצא במרחבי השיעורים השונים הזמינים היום לכל אדם בעולם האינטרנט והכפר הגלובלי. 
 

bottom of page