ב- 23.9 בשעה 20:30 נקיים ערב חשיפה והצגה של התכנית