top of page
Home: Welcome

ההתכוונות של נלנדה היא לאפשר מרחב דהרמי משמעותי בחיי היום-יום.

מרחב תרגולי בתוך החיים, לסנגהה שהולכת יחד בדרך ותומכת אחת.ד בשני.ה.

ימי תרגול ולימוד ארוכים המבוססים על יום שלם של עצירה, התבוננות, לימוד ומדיטציה. 


שילוב של דגש רב על תרגול מדיטציה הנובע ומבוסס על לימוד וקריאה בטקסטים מקוריים, וטיפוח של סנגהה מתרגלת ולומדת של מתרגלות.ים מסורות.ים לדרך.

המסגרות שנלנדה מציעה:

שנת העמקה המיועדת למתרגלות.ים ותיקות.ים,

שנת התבססות בדרך המיועדת למתרגלות.ים בשנותיהןם הראשונות,
שנת סנגהה המיועדת לבוגרי.ות שנת העמקה

מורי.ות התכנית משלבים בחייהם את הלימוד, עם תרגול מעמיק על הכרית ומחוץ לה, יחד עם היכרות נרחבת עם מסורות בודהיסטיות שונות: ד"ר קרן ארבל, ד"ר אסף סטי אל-בר וד"ר בעז עמיחי.

Home: Who We Are
bottom of page