top of page
Home: Welcome

תוכניות נלנדה לתרגול ולימוד במסורת הבודהיסטית

ההתכוונות של נלנדה היא לאפשר מרחב דהרמי משמעותי בחיי היום-יום.

מרחב תרגולי בתוך החיים, לסנגהה שהולכת יחד בדרך ותומכת אחת.ד בשני.ה.

ימי תרגול ולימוד ארוכים המבוססים על יום שלם של עצירה, התבוננות, לימוד ומדיטציה. 


התכניות משלבות דגש רב על תרגול מדיטציה הנובע ומבוסס על לימוד וקריאה בטקסטים מקוריים, וטיפוח של סנגהה לומדת ומתרגלת של מתרגלות.ים מסורות.ים לדרך.

התוכניות השנתיות שנלנדה מציעה:

׳תכנית התבססות בדרך׳ המיועדת למתרגלות.ים בשנותיהןם הראשונות,
׳תוכנית העמקה׳ המיועדת למתרגלות.ים ותיקות.ים,
והמשך שנות תרגול, לימוד והעמקת הדרך כחלק מ׳סנגהת נלנדה׳

כל שנה כוללת מפגש שבועי ארוך + ריטריט של 4 ימים.

מורי.ות התכנית משלבים בחייהם את הלימוד, עם תרגול מעמיק על הכרית ומחוץ לה, יחד עם היכרות נרחבת עם מסורות בודהיסטיות שונות: ד"ר קרן ארבל, ד"ר אסף סטי אל-בר וד"ר בעז עמיחי.

Home: Who We Are
bottom of page