top of page
Home: Welcome

תוכניות נלנדה ללימוד ותרגול במסורת הבודהיסטית

"נלנדה" מציעה תוכניות לימודים מקיפות ומעמיקות בתיאוריה ובפרקטיקה הבודהיסטית.

ההתכוונות של נלנדה היא לאפשר מרחב דהרמי משמעותי בחיי היומיום. 

תכנית רב שנתית המבוססת על יום שלם של עצירה, התבוננות, לימוד ומדיטציה. 

מרחב תרגולי בתוך החיים לסנגהה שהולכת יחד בדרך ותומכת אחת.ד בשני.יה.

התכניות משלבות לימוד עיוני, קריאה בטקסטים מקוריים, דגש רב על זמן תרגול וליווי אישי, הכל בקבוצה איכותית של מתרגלות.ים ותיקות.ים ומסורות.ים לדרך.

נלנדה מציעה ארבע תוכניות:

תוכנית העמקה, כוללת שלושים מפגשים + ריטריט של ארבעה ימים.

תוכנית יסודות, כוללת עשרים מפגשים + ריטריט של ארבעה ימים

תכנית התבססות בדרך, כוללת עשרים מפגשים + ריטריט של ארבעה ימים

למסיימי תוכנית העמקה תוצע שנת לימודים נוספת (התכנית המתגלגלת) להמשך העמקה והרחבת ההכרות עם המסורות הבודהיסטיות. 

מורי התכנית משלבים בחייהם את הלימוד התיאורטי, עם תרגול מעמיק על הכרית ומחוץ לה, יחד עם היכרות נרחבת עם מסורות בודהיסטיות שונות: ד"ר קרן ארבל, ד"ר אסף סטי אל-בר וד"ר בעז עמיחי.

לשמיעה.png
Home: Who We Are
bottom of page